VTA inspectie: De ‘APK’ voor de boom, zo wordt een VTA-inspectie in de volksmond ook wel genoemd. VTA staat voor ‘Visual Tree Assessment’ en is niets minder dan een boomveiligheidsonderzoek. Uw bomen worden hierbij visueel beoordeeld op biologische symptomen die op (verborgen) gebreken kunnen duiden. Wanneer er daadwerkelijk gebreken worden geconstateerd, dient er (soms acuut) actie te ondernomen worden om de risico’s (op verspreiding of sterfte) te beperken. Maar waarom is dat nodig?

Allereerst is een VTA-inspectie nodig omdat u als boomeigenaar volgens de wet een zorgplicht heeft. Dat houdt in dat u aansprakelijk wordt gesteld, wanneer uw boom schade bij iemand anders veroorzaakt. Stel u houdt uw boom niet in goede conditie en bij een zware storm waait uw boom om, bovenop de auto van uw buurman. Dan bent u aansprakelijk voor de schade op basis van nalatigheid. Als boomeigenaar moet u dus uw boom zorg verlenen. Doet u dit niet dan bent u verwijtbaar als uw boom valt en hierbij lichamelijke of materiële schade veroorzaakt.

Wat houdt een zorgplicht voor mij als boomeigenaar dan precies in?

Kort gezegd: ‘het regulier en regelmaat onderhoud uitvoeren aan de bomen en controleren op uitwendige gebreken.’ Daarbij is de voortgang vastleggen in een rapportage handig én belangrijk. Voor een boomveiligheidscontrole is dan simpel een formulier of rapport nalopen om te controleren op mogelijke gebreken. Dat kan inhoudelijk te maken hebben met:

  • aanwezige schimmels controleren
  • holle stam, scheuren of gaten
  • vlekken of barsten in de stam die zichtbaar zijn
  • aanwezigheid van boomziektes
  • aanwezigheid van veelvoorkomende (insecten)plagen of infecties
  • het groeigedrag in kaart brengen

Wanneer u de boom hebt laten controleren alvorens een VTA-inspectie, maar veroorzaakt hij tóch onverhoopt schade? Dan is het overmacht en bent u niet aansprakelijk. Simpel omdat u zich aan uw plicht heeft gehouden en voldoende zorg heeft verleend.

VTA inspectie – Hoe vaak is een boomveiligheidsonderzoek nodig?

Dat is erg afhankelijk aan de soort boom die onder uw zorg staat. Jonge bomen, geven in de eerste jaren weinig problemen. Het risico voor gevaar hangt ook samen met de locatie van de boom. Staat uw boom in de wijk, langs een drukke straat met veel verkeer? Dan kan een verhoogde zorgplicht gelden. U moet uw boom dan vaker laten controleren. Staat uw boom in uw achtertuin en geeft het minder gevaar als deze onverhoopt omvalt? Dan is een lagere zorgplicht nodig. Wij adviseren om uw bomen 1 keer per 3 jaar te controleren. Halfwasbomen en volgroeide bomen ieder jaar of iedere 2 jaar.

Zowel particuliere áls zakelijke klanten hebben baat bij een boomveiligheidsonderzoek.

Let op: u heeft ook een onderzoeksplicht!

Heeft u de VTA-inspectie door De Biesbosch Gijsbers Groep laten uitvoeren? En vinden onze boomverzorgers gebreken aan uw boom? Dan heeft u als boomeigenaar ook een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat de risico’s moeten worden onderzocht én moet u het probleem ook laten oplossen. Uiteraard kán dit bij een hoveniersbedrijf naar keuze.

De Biesbosch Gijsbers Groep beschikt over de juiste documentatie om zowel de VTA-inspectie uit te voeren én hierbij de problemen op te lossen. Zo voldoet u als boomeigenaar direct aan uw zorg- en onderzoeksplicht. Onze European Tree Workers zijn in het bezit van een Europees diploma, waarbij zij bomen mogen verzorgen, snoeien, frezen, verplanten en verwijderen. Zo weet u zeker dat uw boom binnen de kortste keren weer helemaal gezond is.

Beschikt u over een eikenboom? Pas dan op voor de eikenprocessierups!

De eikenprocessierups rukte afgelopen jaren op vanuit het zuiden van het land. En is in steeds meer plekken in Zuid-Holland te vinden. Een hardnekkig probleem die voor veel overlast zorgt. In wijken, maar ook gewoon in uw tuin! Vooral in de zomer komt u de eikenprocessierups tegen in de eikenboom. De rups beschikt over brandharen, die bij contact voor irritatie zorgen op uw huid, in uw ogen en in uw luchtwegen. Niet alleen mensen, maar ook huisdieren zoals honden en katten krijgen last van het contact met deze rups. Goed opletten bij het uitlaten van uw hond is dan ook nodig. Houd eventueel uw katten binnen.

Vermoedt u deze hardnekkige plaag in uw tuin of in uw woonwijk? Schakel de hulp in van een professionele hovenier én vraag om een VTA-inspectie om de risico’s in kaart te brengen.

Voorbeeld van een boom die te kampen heeft met de eikenprocessierups plaag. Foto afkomstig van www.omroepbrabant.nl.