Veilig en gecertificeerd aan het werk

Onze certificering

Bij de Biesbosch Gijsbers Groep zijn we dagelijks veilig en gecertificeerd aan het werk voor u. Daarom doen we er alles aan om te blijven voldoen aan de strengste kwaliteit- en veiligheidseisen. Dankzij onze gedegen managementsystemen, die tijdens de keuring nadrukkelijk getoetst zijn, vertrouwt u op een betrouwbare dienstverlening, het hele jaar door. De Biesbosch Gijsbers Groep is bovendien aangesloten bij een relevante branchevereniging en heeft de kennis en tools in huis om onze expertise door te geven aan de nieuwe generatie.

VCA

Een veilige uitvoering van onze dienstverlening is natuurlijk voor u heel prettig, maar ook voor onze vakkundige hoveniers. De werklast kan namelijk zwaar zijn op het gebied van zware fysieke belasting, werkdruk, ongunstige werkhouding of het bedienen van gevaarlijke machines. Deze VCA certificering laat zien dat wij niet alleen letten op een veilige uitvoering voor u als klant, maar dat wij ook de veiligheid van onze eigen medewerkers waarborgen. Zo zijn onze hoveniers goed voorbereid op de toekomst.

Kwaliteit

ISO 9001

ISO 9001 geeft u de bevestiging dat wij als organisatie altijd voor de hoogst haalbare kwaliteit gaan. Hiermee hebben wij getoetst of wij in staat zijn om te voldoen aan de eisen van klant. En dat wij voldoen aan de voorgestelde eisen op het gebied van wet- en regelgeving die op het product of de dienst van toepassing zijn. We beloven niet alleen een goede kwaliteit beloven, maar maken dit ook waar en beschikken over de resultaten die het onderbouwen. Dat vinden we natuurlijk heel fijn én geeft u het vertrouwen dat u zaken doet met een professioneel hoveniersbedrijf.

Kwaliteit

CO2 Prestatieladder

In 2020 is De Biesbosch Gijsbers Groep gestart met het uitvoeren van de energie audit om de CO2-prestatieladder certificering te bemachtigen. Deze CO2-prestatieladder stimuleert ons groen, grond en infrabedrijf om het eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot te kennen en daarbij tegelijkertijd te verminderen. Dankzij de certificatie wordt er structureel aandacht gegeven aan energiebesparende maatregelen in onze organisatie.

Aan de hand van onze prestaties op de CO2 Prestatieladder verkleinen we binnen De Biesbosch Gijsbers Groep onze CO2-footprint.

Het doel van de CO2 prestatieladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voor meer informatie kijk op https://www.co2-prestatieladder.nl/

Participatie

Al een aantal jaar is Allgroen B.V. aangesloten bij brancheorganisatie ‘’Cumela’’. In verband met certificatie voor de CO2 Prestatieladder wordt er door een medewerker van Allgroen bv namens Allgroen bv en De Biesbosch Gijsbers Groep deelgenomen aan een sectorinitiatief, welke voldoet aan de eis van de CO2 prestatieladder (3.D.1). Het doel van deelname aan een initiatief is om, binnen het eigen bedrijf en in de sector, te komen tot reductie van energieverbruik en beperking van de CO2 uitstoot.

Cumela is een organisatie voor ondernemers in de groen, grond en infra. Als brancheorganisatie organiseert Cumela het sectorinitiatief ‘’sturen op CO2’’. Dit zijn twee actieve bijeenkomsten per jaar, waarbij er tijdens iedere bijeenkomst een bijdrage geleverd wordt door een externe deskundige met betrekking tot CO2 prestatiemanagement.

Deelname aan het sectorinitiatief moet Allgroen bv en De Biesbosch Gijsbers Groep ondersteunen bij het realiseren van de reductiedoelstellingen. Gedurende de bijeenkomsten wordt er informatie tussen de aangesloten leden in de werkgroep uitgewisseld over de individuele stand van zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang. De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn zo gekozen dat alle invalshoeken van de CO2 Prestatieladder aan bod komen.
https://www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2

Kwaliteit

Persoonlijk advies

Wenst u een oriënterend gesprek?
De Biesbosch Gijsbers Groep komt graag met u in contact!

Prijsopgave op maat

Liever meteen een offerte op maat ontvangen?
Vraag naar onze prijzen via ons online formulier.