Geniet van 35 jaar ervaring!

Voorwaarden weggeefactie: Inspirerende Tuinideeën boek

 1. Deelname aan onze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u ons formulier heeft ingevuld met alle opgevraagde gegevens. Pas dan maakt u gebruik van onze weggeefactie;
 2. Zijn de tien boeken al weggegeven aan de eerste 10 deelnemers van de actie? Dan maakt u helaas geen kans meer op het boek: ‘Inspirerende Tuinideeën’.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname;
 4. Deelnemers wonen in een straal van 17 km rondom Dordrecht. Daarbij worden de volgende provincies opgenomen; Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan deze actie;
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie; deze is van 01 december 2018 tot en met 21 december 2018. Wanneer de tuinopdracht wordt ingepland, gebeurd in overleg met u en vindt dus plaats op een dag naar keuze: iedere werkdag, met uitzondering van de weekenden én met uitzondering van reeds eerder ingepland werk.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;
 8. U dient in het bezit te zijn van een tuin;
 9. U kunt de winactie voor ontvangst niet overdragen aan andere mensen; u maakt dus alleen kans op het boek voor uzelf.
 10. De Biesbosch Gijsbers Groep kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actie looptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt;
 11. Uw inzending wordt niet publiekelijk bekend gemaakt;
 12. De persoonsgegevens die in het kader van kortingsacties worden verkregen, worden gebruikt door De Biesbosch Gijsbers Groep voor de weggeefactie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door De Biesbosch Gijsbers Groep.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname;
 16. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met De Biesbosch Gijsbers Groep te Dordrecht, info@debiesboschgijsbersgroep.nl of bel direct met: 078 61 65 792. U ontvangt zo spoedig mogelijk via e-mail of via de telefoon een reactie.

Win één van deze 10 boeken!

Ter waarde van €22,50.
Voor de eerste 10 deelnemers met een tuinontwerp opdracht!